Det er litt ulike rabatter på markedet når vi kommer til kredittkort. Noen gir deg rabatter på utvalgte bensinstasjoner, mens andre gir deg cash-back på kjøp. Det kan være et stort sprik på disse to typene rabatter og det kan være fornuftig å planlegge litt etter hvor du bor og hvilke bensinstasjoner som er i nærheten. Har du en bensinstasjon-kjede i nærheten, som er representert med rabatter i et kredittkort, er det kanskje fornuftig å vurdere et slikt kort. Hvis du bruker bilen litt rundt forbi eller bor i tettbygde strøk med flere bensinstasjon-kjeder i nærheten så kan det være en ide å finne et kredittkort med cash-back.
Alternativt så kan du ha begge deler i lommeboken slik at du kan bruke ett kort et sted og det andre kortet et annet sted.